PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte 2016-02-02 på Läbygatan 3                      

Närvarande:  Gunnar Flodén, Gunilla Wiese, Berndt Englund, Pecka Karlsson, Michael Reineskog, Agneta Larhed, Gudrun Persson, Stina Zetterlund.

§ 1  Mötet öppnades av Gunnar Flodén

§ 2  Allmänt inledande ”småsnack”

§ 3  Ekonomirapport, Gunilla Wiese          Räkningen för rishämtning år 2015:
4 688 kr, 142 hushåll har betalat årsavgift.

Behållningen är nu 26 244 kr.

§ 4 Eventuellt ny kopiator? Vår nuvarande kopiator fungerar bra och är billigare än vad en ny skulle vara.

§ 5  Trädgårdskurs.
Årets tema: Kompost och ekologisk odling. Datum: den 24 april -16. Kursledare: Cecilia Hakfeldt. Agneta Larhed och Gunilla Wiese  gör inbjudan och delar ut den.

§ 6  Småstugebladet.
Bidrag har lämnats, så det blir ett fullmatat nummer.

§ 7  Kallelse till årsmötet
Plats: Bror Hjorths Hus
Tid: 1 mars kl 19:00
Information om rishämtningen. Riset får läggas ut from den 21/4  och hämtas den 25/4. Berndt Englund inhandlar kaffebröd.

§ 8  80-årsfesten 2017  
Förslag: Sensommarfest på Lecheplätten, långbord under tälttak, ev presenning.       Festplanering ska tas upp på årsmötet.

§ 9  Övriga frågor
a) Hemsidan, Hans Nohldén, som hittills skött föreningens hemsida, kommer att flytta från Kungsgärdet 2017. Berndt Englund förklarade sig villig att ta över uppgiften.

b) Val av ledamöter, Gudrun Persson önskar avgå ur styrelsen. Därför uppdrogs valberedningen att finna ersättare. 

c) ”Mackentomten”, Berndt Englund informerade  om att 8 st radhus ska byggas där.

d) Nästa styrelsemöte 17/3-16 hos Agneta Larhed.

      

Vid tangentbordet Stina Zetterlund  

Justeras
Gunnar Flodén
         Berndt Englund

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar