PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte 2015-11-17 på Tegelgatan 35                        

Närvarande: Gunnar Flodén, Berndt Englund, Gudrun Persson, Pekka Karlsson, Michael Reineskog, Gunilla Wiese, Stina Zetterlund 

§ 1                 Mötet öppnades av Gunnar Flodén.

§ 2                 Uppvärmning, småsnack.
Intresset för husen i området är fortfarande stort.

                     

§ 3                 Ekonomirapport

142 hushåll har betalat in medlemsavgift. Föreningens tillgångar uppgår till 27251 kr. Både porslin och partytältet har hyrts ut, vilket har gett en  liten                inkomst till föreningen.. 

§ 4                 Berndt, lite om Arosparken
Detaljplanen för ”mackentomten” är fastställd, 8 st radhus planeras där. För Arosparken är detaljplanen framflyttad, kommer förmodligen i vinter. 

§ 5                 Julhälsning
Julhälsningen kommer att delas ut på sedvanligt sätt.

 § 6                 Tips på förslag för kommande aktiviteter
Gunilla Wiese presenterade förslag på jord- och kompostkurs för föreningens medlemmar framåt vårkanten. Föranmälan kommer att krävas. Gunilla eller Agneta L kontaktar trädgårdsmästare.

 § 7                 Träff inför årsmötet 2016 

Beslutades att nästa styrelsemöte ska äga rum den 2/2 2016 hos Gudrun Persson på Läbygatan.
Gunnar Flodén ska kontakta Bror Hjorths Hus  för att boka lokal för årsmötet den 1/3 eller den 2/3 2016 . 

§ 8                 Övriga frågor 

Gudrun meddelade att hon tyvärr måste avgå som styrelseledamot.

Gunnar påminde om att det finns gamla nummer av Småstugeföreniningens tidskrift att ge till nyinflyttade.

Vid tangentbordet          StinaZetterlund                          Justeras                          Gunnar Flodén

 

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar