PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte 2015-08-26 hemma hos Pekka på  Tegelgatan 

Närvarande:  Gunnar Flodén, Gunilla Wiese, Berndt Englund, Pekka Karlsson, Michael Reineskog, Gudrun Persson, Stina Zetterlund.

§  1  Mötet öppnades av Gunnar Flodén

§  2  Lite sommarsnack mm

Rent allmänt en lugn sommar i området.
Några hus är till salu och intresset tycks vara stort.      På Tegelgatan hade man gemensam kräftskiva på samma sätt som tidigare år.

§ 3  Loppisen
Vårens loppis bestod av färre stånd och hade färre besökare. På nästa årsmöte bör vi diskutera om och när vi ska arrangera loppis.

§ 4  Föreningens ekonomi.
Gunilla Wiese redogjorde för föreningens ekonomi.    Föreningen har nu 141 st betalande  medlemmar.      Vårens rishämtning kostade 4688 kr.
Behållningen är nu 27025 kr.
Porslin och tält har hyrts ut. Trädgårdsredskap har lånats ut.

§  5 Berndt kort om Arosparken och Ekebydalen       Berndt Englund, som har deltagit i möte med kommunen om Arosparkens framtid, rapporterade om läget. Intresserade kan kontakta Berndt för mer information.

§  6   Övriga frågor

Om två år är det dags  för 80-årsfest för området! Det är viktigt att ta upp detta på årsmötet och att börja planera.

Nästa styrelsemöte äger rum den 17/11-15 kl 19.00 hos Berndt Englund  på Tegelgatan.

§ 7  Mötet avslutades.

Vid tangentbordet          StinaZetterlund                          Justeras                          Gunnar Flodén

 

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar