PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte 20150609 hemma hos Gunilla Wiese. 

Närvarande: Hasse  Nohldén, Gunnar Flodén, Gunilla Wiese, Berndt Englund, Pekka Karlsson, Michael Reineskog, Agneta Larvik, Stina Zetterlund.

§  1  Vårens loppis blev mindre än tidigare år. Färre stånd och färre kunder.

§  2  Kassörens rapport:
Räkningen för vårens rishämtning: 4687 kr.
140 hushåll har betalat årsavgift.
Behållningen är nu 26 862 kr.
Gunilla ska undersöka om beslutet att föreningen ska deklarera ska ändras.

§  3 Rapportering av uthyrning och utlåning:
Partytältet uthyrt 1 gång
Porslin och glas uthyrt, 72 st kuvert
Stångsekatören utlånad 6 ggr
Vertikalskäraren utlånad
Plattupptagaren utlånad 1 g 

§  4 Nästa styrelsemöte äger rum den 25/8-15 hos Pekka på Tegelgatan. 

§  5 Övriga frågor

Naturiakttagelser: rådjuren äter gärna hallon, inga mördarsniglar har ännu setts till.

§  6   Avtackning

Hasse Nohldén avtackades för sitt gedigna arbete inom föreningen under ca 30 år med present och  middag.

Vid tangentbordet          StinaZetterlund                          Justeras                          Gunnar Flodén

 

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar