PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte 20150324 hos Stina Zetterlund 

Närvarande: Gunnar Flodén, Berndt Englund, Gunilla Wiese, Pecka Karlsson, Gudrun Persson, Michael Reineskog, Agneta Larhed och Stina Zetterlund

§  1  Mötet öppnas av ordförande Gunnar Flodén.

§  2  Kort summering av årsmötet på Bror Hjorths Hus. Ca 30 personer deltog. Mycket trevlig lokal, intressant visning och god stämning. 

§  3  Ekonomirapport från kassören Gunilla Wiese. Behållningen uppgår till 17461 kr. Räkningen från förra årets rishämtning har dock ännu inte kommit.

§  4  Stina Zetterlund valdes till sekreterare för Kungsgärdets småstugeförening.

§  5  Rishämtning. Berndt Englund ska kontakta Svensk Markservice för hämtning den 27 – 29april. Anvisningar kommer att finnas i Småstugebladet. 

§  6  Kommunens detaljplanering av Arosparken.

        Berndt rapporterade om Arbetsgruppens möte den 18 mars, då en representant från kommunen deltog och redogjorde för planeringen. Man planerar bla att bygga 8 radhus på den gamla   

        Mackentomten och 150 lägenheter i Arosparken som tre – fyravåningshus. Arbetsgruppen kommer också att kontakta SLU i projektet  ”funktionell förtätning”. Arbetsgrupp på 6 personer bildades den 18 mars.

§  7  Nytt nummer av Småstugebladet är på gång och utkommer inom kort. I samband med detta kommer även en stencil om medlemsavgift att delas ut.

§  8  Föreningsaktiviteter.

Loppis. Margareta Strand kommer att hålla i denna tillsammans med ytterligare en föreningsmedlem.Gunnar ska kontakta Maggan.

Trädgårdsträff med plantbyte.  Agneta Larhed ska kontakta en trädgårdsexpert som förhoppningsvis kan komma under våren. Tema föreslogs bli jordförbättring.         

Datum för båda aktiviterna föreslogs bli den 9 maj, med inledande information om  jordförbättringsmetoder. Därefter plantbyte och loppis.

 §   9  Övriga frågor

        Kortfattade rapporter:
        Den övergivna cykeln är nu flyttad från skyltstolpen på Lecheplätten.
        Okända personer har setts rota i soptunnor på Läbygatan.
        Ett stort antal gethuvuden (slaktrester) har hittats vid återvinningen. 

§  10  Nästa styrelsemöte äger rum den 9 juni kl 19.00, hos Gunilla. 

§  11  Mötet avslutades.

 

Vid tangentbordet                                                               Justeras 

Stina Zetterlund                                                                  Gunnar Flodén

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar