PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemöte 2015-02-03 hos Michael Reineskog

Närvarande: Gunnar Flodén, Gunilla Wiese, Pecka Karlsson, Gudrun Persson, Michael Reineskog och Stina Zetterlund

§  1  Mötet öppnas av ordförande Gunnar Flodén.

§  2  Ekonomirapport från kassören Gunilla Wiese. Intäkter: 16 562 kr, utgifter: 7 431 kr. 

§  3  Förberedelser inför årsmötet den 2 mars kl 19.00 i Bror Hjorths Hus.

Gunnar beställer kaffe/te av Bror Hjorths Hus

Berndt köper kaffebröd

Hans skriver verksamhetsberättelse, dagordning samt kallelse

Gunnar trycker upp

Kallelsen delas ut senast den 15 februari, den bör också innehålla kort information om trafik- och byggplaner rörande Arosparken och Ekebydalen.

Efter årsmötesförhandlingarna och kaffe/te planeras visning av Bror Hjorths Hus, den permanenta utställningen.

§  4  Berndt informerar om kommunens detaljplan beträffande Arosparken och Ekebydalen. 

         150 lägenheter och radhuslänga planeras.

         Kultur- och miljöinventering pågår – planeras bli klar i mitten av april.

         Vi kommer att få kallelse till samrådsmöte i augusti.

         Byggstart beräknas tidigast hösten 2016. Karlsrogatan berörs direkt.

§  5  Eventuella föreningsaktiviteter framöver: loppis, rishämtning.

§  6  Övriga frågor

·         Berndt ska sammanställa en skrivelse till föreningsmedlemmar på Karlsrogatan angående kommunens detaljplan.

·         Gunilla berättar om stöld av pulkor från tomt. I övrigt verkar det vara mycket lugnt i området.

§  7  Nästa styrelsemöte äger rum den 24 mars kl 19.00 hos Stina Zetterlund, Bergagatan 34.

§  8  Mötet avslutades. 

Vid tangentbordet                                                               Justeras 

Stina Zetterlund                                                                  Gunnar Flodén

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar