PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemötet 2014-05-15

Närvarande: Ordförande Gunnar Flodén, vice ordförande Berndt Englund, kassör Gunilla Wiese, Stina Zetterlund, Gudrun Persson, Pecka Karlsson, Mickael Reinskog och sekreteraren Hans Nohldén

§ 1    Mötet öppnades av ordförande Gunnar.

§  2    Årets rishämtning. Ännu ej fakturerat. Bra ordning.

§  3    Lechplätten. Succé! 30 st medlemmar anslöt sig till invigningen. Styrelsen tack Pecka och Berndt för goda insatser.

§  4    Grannsamverkan. Nya skyltar kommer snart upp.

§  5    Ekonomi. 132 betalande medlemmar hittills. Det finns 22 000 kr i kassan.

§  6    Aktiviteter.
           - Loppis den 23-24 augusti.
           - Barnfest. Stina kontaktar några presumtiva arrangörer.

§  7    Övriga frågor.
           -Skriv om din uppväxt på Kungsgärdet. Svagt intresse men är inte
           hoppet ute.
           - Plantering av vårlökar till hösten av vårlökar på Lecheplätten?

§  9    Nästa möte hos Pecka den 12 augusti klo 1900.

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar