PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemötet 2014-03-25

Närvarande: Ordförande Gunnar Flodén, vice ordförande Berndt Englund, kassör Gunilla Wiese, Stina Zetterlund, Gudrun Persson, Pecka Karlsson, Mickael Reinskog och sekreteraren Hans Nohldén

§ 1    Mötet öppnades av ordförande Gunnar.

§ 2    Styrelsen konstituerade sig enl följande:
Ordförande; Gunnar Flodén - med rätt att teckna firma.
Vice ordförande; Berndt Englund.
Kassör; Gunilla Wiese - med rätt att teckna firma.
Sekreterare; Hans Nohldén.
Ledamot; Stina Zetterlund.
Suppleanter; Gudrun Persson, Pecka Karlsson och Mickael Reinskog.

§3     Årsmötet på Bror Hjorths Hus avlöpte i god stämning. Cirka 30 personer deltog. Kaffe serverades av Bror Hjorths Hus.

§ 4    Skylten vid Leche-plätten. Beslut att färgen blir blå med ram och typsnitt Vani. Invigning 8 maj kl 19.00. Kostnad cirka 850 kr plus moms. Gunilla Wiese reserverar sig mot styrelsens beslut att sätta upp en skylt utan vederbörligt tillstånd.

§ 5     Årets rishämtning. Berndt har kontakterna och utformar en information som delas ut. Ris får endast läggas ut under perioden 21-28 april pga brandrisk.

§ 6    Ekonomi. Tillgångar för närvarande cirka 8 900 kr.

§ 7    Grannsamverkan. Berndt, Gunnar och Pecka tar sig an en uppsnyggning och monterar nya skyltar.

§ 8    Loppis. Beslut att kalla till Loppis på Lechplätten den 23-24 augusti mellan 11.00 och 15.00. Skylt ställs ut vid invigning av Leche-plätt-skylten.

§ 9    Övriga frågor.
    a) Stina undrar om textlängden på de essäer som förväntas inkomma från ungdomar uppväxta på Kungsgärdet. Ingemund Hägg bör hantera inkomna texter. Gunnar tar kontakt med Ingemund.
    b) Stina föreslår att det arrangeras s.k. "sparkfester " på området. Stina ombeds skriva ett par rader i Småstugebladet om det.

§ 10   Mötet avslutades. Tack till Stina för kaffe och kaka.

Nästa möte hos Berndt den 13 maj, kl 19.00.

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar