PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemötet 2014-01-28

§ 1. Mötet öppnas av Gunnar.

§ 2. Ett nytt år, mötesdeltagarna har säker något att säga om det!? Pekka: Snöröjningen har fungerat bra. Sandningen lika så.
Stina. Underhållet på Arosgatans trottoarer är också bättre än förra året.

§ 3. Kanske något nytt om fibertråden?
Dålig information om grävningar mm. Vissa grannar fick bilarna instängda. Berndt sammanfattar incidenterna och tillskriver Stadsnät. Avsättningar finns för de som inte har anslutit sig nu, för framtida

§ 4. ”Leche-skylten”, hur går vi vidare med den?
Skylten kan monteras på en gatustolpe. Pris? Berndt mailar runt förslag för val. Presenteras på årsmötet.

§ 5. Föreningens ekonomi.
Resultat- och balansräkning. Underskott på 2.450 kr. Överförs till innevarande års räkning.
Förslag till årsmötet: Ny årsavgift: 125 kr. Ensamstående pensionär: 50 kr. Fri avgift till styrelsemedlemmar och suppleanter. 

§ 6. Förberedelse inför årsmötet på Bror Hjorth Hus den 19.00, 25 feb.
Hans skriver verksamhetsberättelse, dagordning samt kallelse. Gunnar trycker upp. Delas ut senast den 10/2.
Gunnar tar in pris på kaffe serverat från Bror Hjorth. Bröd fixar vi själva. Beslut senare.
Förslag till årsmötet från Ingemund Hägg; Be några tonåringar som vuxit upp i området att skriva om sin uppväxt. Ingemund är beredd att sponsra.

§ 7. Övriga frågor.
- Nya arrangemang? Loppis? Frågan tas upp på årsmötet.
- Rishämtningen.
- Inköp av 2 stångsekatörer, ombesörjdes av Gunnar.
- Gudrun: Trafiksituationen på Läbygatan mot Bergaskolan har blivit bättre.

§ 8. Mötet avslutades.

§9. Härnäst Årsmötet.

Vid tangentbordet                Justeras

Hasse Nohldén                    Gunnar Flodén

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar