PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemötet 2013-11-26

Plats: Hemma hos Gunilla Wiese på Kvarnbogatan 18.

Närvarande: Ordförande Gunnar Flodén, vice ordförande Berndt Englund, kassör Gunilla Wiese, Stina Zetterlund, Gudrun Persson, Pecka Karlsson, Micke Reinskog och sekreteraren Hans Nohldén

1.    Mötet öppnas av ordförande Gunnar Flodén som hälsade alla välkomna.

2.    Förslag till aktivitet på årsmötet 2014.
Gunnar hör med Bror Hjorths Hus om lämpligt datum för årsmötet. Förslag; 25 februari eller 4 mars.

3.     Namnskylt vid Lecheplätten.
Beslut att undersöka kostnad för en skylt. Berndt tar uppdraget.

4.    Fiberläget.
Telia har dragit in fiber på Läbygatan och Stadsnät är på gång.

5.    Gunilla Wiese redovisade den ekonomiska lägesrapporten och medlemsanslutning:
- 140 betalande medlemmar
- Föreningens behållning är i dagsläget cirka 10.600 kr.

6    Aktiviteter
- Rishämtning 28 april. Berndt ombesörjer.
- Boulebana, Stina återkommer.
- Julhälsning; Gunnar formulerar och trycker. Berndt, Pekka och Gunnar delar ut.
- Loppis?

7.    Förslag har kommit från Ingemund Hägg om att väcka liv i våra kvartersnamn; Verandan, Balkongen, Härden mfl.

8.    Nästa möte hos Hasse på Läbygatan 10 kl 19.00

9.    Mötet avslutas.

Vid Protokollet        Justeras

Hans Nohldén       Gunnar Flodén

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar