PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemötet 2013-08-19

Plats: Hemma hos Pecka Karlsson på Tegelgatan 31.

Närvarande: Ordförande Gunnar Flodén, vice ordförande Berndt Englund, kassör Gunilla Wiese, Stina Zetterlund, Pecka Karlsson och Micke Reinskog.

Sekreteraren Hans Nohldén och Suppleanten Gudrun Persson kunde inte delta.

1.  Mötet öppnas av ordförande Gunnar Flodén som hälsade alla välkomna.

2.  Rapport från styrelsemedlemmar om sommaren som varit.

3.  Gunilla Wiese redovisade den ekonomiska lägesrapporten och medlemsanslutning:

4.    Hur agerar styrelsen angående Uppsala Stadsnäts offerter om fiberutbyggnad?
Föreningen har ingen roll i en eventuell fiberutbyggnad i Småstugeområdet, det är den enskilde fastighetsägarens sak att hantera. Dock kan man konstatera att det har varit en ganska låg anmälningsfrekvens ca 15 % i området. Bergagatan är den gata där flest anmälningar inkommit. Uppsala Stadsnät kommer att ta ett beslut om ev. utbyggnad under vecka 34.

5.  Föreningen har inga gemensamma planerade aktiviteter under hösten.

6.  Hans Nohldén kommer att ta upp frågan om vårt förslag på benämningen på det namnlösa markområdet mitt emot lekplatsen. Det som i folkmun kallas "Lecheplätten", med Kommunens namngivningsnämnd (motsv. osäker på nämndens namn) (Hans meddelat undertecknad det efter styrelsemötet)

7.  Under punkten Övriga frågor, så behandlades de släckta gatlamporna (var tredje gatlampa släkt). Längs Arosgatan och till viss del även Bergagatan så står vissa av lamporna mitt inne i björkarna längs gatan, vilket ytterligare försämrar belysningseffekten.

Längs Arosgatan så växer dessutom hängbjörkarnas nedersta grenar så lågt att de knappast är möjligt för en vuxen person att gå på trottoaren.

Undertecknad tar upp dessa två punkter med kommunen.

Nästa möte hos Gunilla Wiese den 26 november kl 19.

  1. Mötet avslutas.

Vid Protokollet        Justeras

Berndt Englund       Gunnar Flodén

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar