PROTOKOLL

Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings Konstituerande styrelsemöte 2013-02-26

Närvarande: Ordföranden Gunnar Flodén, vice ordförande Berndt Englund, kassör Gunilla Wiese, ledamot Stina Zetterlund, suppleanterna Pecka Karlsson, Mikael Reinskog och Gudrun Persson samt sekreteraren Hans Nohldén.

§ 1  Ordförande Gunnar Flodén hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2  Styrelsen konstituerade sig enligt följande
Ordförande (vald på årsmötet)  – Gunnar Flodén, tillika firmatecknare
Vice ordförande – Berndt Englund
Kassör - Gunilla Wiese, tillika firmatecknare
Ledamot - Stina Zetterlund
Sekreterare - Hans Nohldén
Suppleanter – Gudrun Persson, Mikael Reinskog och Per-Åke Karlsson
 

 Vid protokollet   Hans Nohldén              Justeras Gunnar Flodén

 

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar