Historia

Värt att veta vid renovering, om- och tillbyggnad.

Jubileumsskrifter                Bildbanken med mycket historiska bilder!

50 år - 1987
60 år - 1997

75 år - 2012

Film och bilder från Jubileumsfesten

Litet bo jag sätta vill - filmen om småstugans tillkomst.


Om Föreningen

Kungsgärdets Småstugeförening är en ideell förening med medlemmar som bor inom Kungsgärdets småstugeområde vilket byggdes från 1937 och fram till 1950-talet.
För närvarande har föreningen cirka 140 medlemmar. Medlemsavgiften är 125 kr per år och hushåll - 50 % rabatt för ensamboende pensionär. Föreningens utgifter är bland annat inköp av gemensamma trädgårdsredskap som kan lånas av registrerade medlemmar, gemensamma sammankomster såsom årliga familjefester och jubileumsfester, trädgårdskurser och föredragshållare.

Föreningen firade år 2012 sitt 75-åriga jubileum med fest!

Du som bor på Kungsgärdet i Uppsala och är medlem i Kungsgärdets Småstugeförening eller har intresse av föreningens verksamhet kan få nyhetsbrev direkt hem till dig!
Skriv ett e-mail till denna sidas Web-master:
redaktionen@kungsgardet.se så sätter vi upp dig på e-mail-listan!

Föreningen ger även ut Småstugebladet minst två gånger per år. Innehållet riktar sig främst till medlemmar och behandlar bland annat aktuella ting som berör medlemmar och deras fastigheter. Upplagan är cirka 250 st.
Du som missade senaste numret av Småstugebladet, tryckt i egna pressar, eller har Du något Du vill skriva om, önskar annonsera eller Köpa/Sälja hör av dig till redaktörn:
smastugebladet@kungsgardet.se

Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar