Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar

 

Förtroendevalda 2015

Ordförande Gunnar Flodén Kvarnbog 8 Mail/Tel. 50 30 02
Vice ordförande Berndt Englund Tegelg 35 Mail/Tel. 55 28 85
Kassör Gunilla Wiese Kvarnbog 18 Mail/Tel. 55 49 50
Styrelseledamot Michael Reinskog Läbyg 5 Mail/Tel. 51 29 11
Styrelseledamot Stina Zetterlund Bergag 34 Tel. 0703-66 52 25
Suppleant Agneta Larhed Läbygatan 17 Tel. 0727-46 73 50
Suppleant Gudrun Persson Läbyg 3 Mail/Tel. 
Suppleant Per-Åke Karlsson Tegelg Mail/Tel. 
Ständige Redaktör'n Gunnar Flodén Kvarnbog 8 Mail/Tel. 50 30 02
Revisor Bengt Sörndal Läbyg 19 Mail/Tel. 53 33 79
Revisor Ulla Danielsson Kvarnbog 30 Mail/Tel. 52 64 19
Revisorsuppleant Paula Hägg Läbyg 12 Mail/Tel. 50 70 92
Valberedning sammankallande Elisabeth Bergström Läbyg 5 Mail/Tel. 51 29 11
Valberedning Ywon Roschat Läbyg 4 Tel.0707-776759
Materialförvaltare Styrelsen Mail
Grannsamverkan Berndt Englund Tegelg 35 Mail/Tel. 55 28 85
Familje-Festkommité Vakant