Innehåll

Aktuell Information

Styrelsens protokoll

Årsmöten

Agenda

Köp och Sälj

Grannsamverkan

Detaljplan över Kungsgärdet

Trafik

Historia

Grannföreningar

Stadsskogen

Bra länkar

 

Aktuellt.

Värt att veta vid om- och tillbyggnad.

Detaljplan för Arosparken och Ekebydalen 2015

Kom ihåg att betala medlemsavgiften före 30 april - då får du möjlighet att delta i gemenskapen, låna trädgårdsredskap, smidigt bli av med trädgårdsriset på våren m.m.

Bli medlem. Årsavgiften är 125 kr per hushåll och 50 kr per hushåll med ensamstående pensionär. Inbetalning sker enklast till föreningens Plusgirokonto 542743-0, Nordea.

Förtroendevalda 2015

75-års jubileumsfesten

Besök oss på Facebook

Aktuellt: Småstugebladet